Slingerbos

Slingerbos was vroeger een bosgebied. De namen van de straten hebben te maken met de Tweede Wereldoorlog en internationale samenwerkingsorganisaties, die tijdens of na de oorlog ontstonden.

Wijkbeheerder

Pieter Trap

Wijkmanager

Wijkmanager Marcel van den Ende zet zich in om bewonersinitiatieven in de wijk te ondersteunen en te stimuleren. De wijkmanager is wegwijzer voor bewoners richting gemeente, organisaties en instellingen en zorgt ervoor dat de signalen uit de wijk op de juiste plek terechtkomen.

Wijkagent

Uw wijk heeft een eigen wijkagent. Bij de wijkagent kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.