Ontwerpomgevingsvergunning Tweelingstad - Het Sportcluster Slingerbos (22-12-2018)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een nieuwe accommodatie voor Het Sportcluster Slingerbos op het perceel Slingerbos 1.

De ontwerpomgevingsvergunning Tweelingstad – Het Sportcluster Slingerbos ligt met ingang van 28 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel. 411911.

De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).