Aankoop openbaar groen

 • Samenvatting

  • u wilt gemeentegrond toevoegen aan uw tuin
  • of uw tuin grenst aan gemeentegrond en u heeft belangstelling voor die grond
  • u kunt die gemeentegrond (openbaar groen) misschien kopen
  • u kunt een verzoek indienen via het formulier
  • voorwaarden zijn: het stuk groen moet grenzen aan uw woning en u moet eigenaar zijn van die woning

  Nu invullen formulier ‘verzoek aankoop openbaar groen’.

 • Hoe werkt het?

  Uw verzoek wordt besproken in de Werkgroep Openbaar groen. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines en komt één keer in de 2 à 3 weken bij elkaar. Als u groen wilt aankopen om op te bouwen (erfafscheidingen, bijgebouwen en uitbreiding), gaat uw verzoek ook langs de afdeling Bouwen. Dit kan enkele weken duren.

 • Wat kost het?

  Kosten

  De verkoopprijs voor openbaar groen met een (toekomstige) bestemming tuin is € 56,- per m². Ook kunnen er nog extra kosten bij komen. Bijvoorbeeld voor het verplaatsen van elektriciteit-kasten, lantaarnpalen of andere aanpassingen die nodig zijn voordat u de grond koopt.

  Aanvullende kosten

  Naast de koopsom betaalt u kosten koper. Dit betekent dat 2% overdrachtsbelasting over de koopsom, de kosten van de notaris en het Kadaster voor uw rekening komen.

 • Aanvullende informatie

  Kabels en leidingen

  Voordat u de grond koopt, doen wij eerst onderzoek of er geen kabels-en leidingen in de grond zitten. Dit heet kwalitatieve verplichting. Daarom mag u in de buurt van deze kabels en leidingen geen:

  • diepgewortelde bomen of struiken planten
  • wegdek neerleggen
  • bouwwerk plaatsen