Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  • Samenvatting

    Kwijtschelding wordt uitgevoerd door Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Kijk voor meer informatie over onroerendezaakbelasting op www.meerinzicht.nl.

    Naar de website van Meerinzicht