Bijstand, verandering doorgeven

  • Samenvatting

    Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u zich aan bepaalde regels houden. Dit noemen we plichten. Geef daarom op tijd veranderingen door. Zo voorkomt u problemen. Dit kan via Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Zie www.meerinzicht.nl