Bijzondere bijstand

  • Samenvatting

    Bijzondere bijstand is er voor volwassenen en kinderen. De voorwaarde is dat u een laag inkomen heeft. Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor zorg, sport, cultuur of rechtsbijstand. Dit kan via Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Zie www.meerinzicht.nl