Gemeente aansprakelijk stellen

 • Samenvatting

  Er zijn 2 soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

  • schade die u hebt opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan
  • schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt

  De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

 • Wat moet ik doen?

  Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

  Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente. Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

  • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • omschrijving van de schade
  • het schadebedrag
  • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort  
 • Wat heb ik nodig?

  • Bewijs van de opgelopen schade. 
  • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie.
  • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond. Bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk.
  • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring. 
  • Eventueel foto's. 

  De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht.