Gemeentelijke onderscheidingen

 • Samenvatting

  De gemeente Harderwijk kent 2 onderscheidingen:

  • de Erepenning
  • de Erespeld

  Wilt u iemand voordragen voor 1 van deze 2 onderscheidingen, vraag dan het formulier op bij het kabinet van de burgemeester. Dit moet minimaal 3 maanden voor de datum dat de onderscheiding wordt uitgereikt.

  Voor meer informatie neem contact op met het kabinet van de burgemeester via (0341) 411 911.

  Let op: de Erespeld of Erepenning is nadrukkelijk geen alternatief voor een niet-toegewezen Koninklijke onderscheiding.

 • Hoe werkt het?

  Brieven over de aanvraag stuurt u naar: 

  VERTROUWELIJK
  Kabinet van de burgemeester van Harderwijk
  Postbus 149
  3840 AC HARDERWIJK

  Aanvraag op tijd indienen

  Wij willen u met klem adviseren een eventuele aanvraag op tijd in te dienen. De beoordeling van de aanvraag kost heel veel tijd en zorgvuldigheid. Juist dit echter garandeert dat de onderscheiding een werkelijk bijzondere vorm van waardering is. Laat u zich daarom door de procedure niet weerhouden. Integendeel, span u in om waardering te krijgen voor degene en diegene die naar uw overtuiging een onderscheiding ten volle verdient.

  Voorwaarden Erepenning

  Om voor de Erepenning in aanmerking te komen moet iemand zich minimaal 25 jaar op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Harderwijk en haar inwoners. Voor toekenning van de Erepenning is een specifiek besluit nodig van de gemeenteraad.

  Voorwaarden Erespeld

  De Erespeld wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders. De Erespeld is geen alledaagse onderscheiding. Het is een blijk van waardering en erkenning voor bijzondere inspanningen die een persoon verricht, maar ook als duidelijke aanmoediging deze inspanningen voort te zetten. Dank en stimulans tegelijk dus.