Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

 • Samenvatting

  Voor het aanbrengen van kabels en leidingen in openbare grond heeft u een instemmingsbesluit nodig. Met ingang van 1 januari 2014 is de AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren) van de gemeente Harderwijk van toepassing.

 • Wat moet ik doen?

  Een instemmingsbesluit of melding vraagt u aan via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). MOOR Vergunningen automatiseert het proces van aanvraag tot en met de verstrekking van een instemmingsbesluit. MOOR Vergunningen functioneert als centrale administratie voor alle betrokken partijen zoals gemeente, netbeheerders en aannemers.

  U doet uw aanvraag via MOOR en voegt het ingevulde aanvraagformulier kabel- en leidingwerkzaamheden (pdf, 0,01 MB) bij.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer u een instemmingsbesluit aanvraagt is het van belang namens wie u dat doet. Voor zowel een aanbieder van telecommunicatie als andere netbeheerders (gas, water, elektra) zijn de voorschriften, zoals vermeld in de AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur), van toepassing. Voorts geldt voor een instemmingsbesluit de verstrekking van specifieke randvoorwaarden die mede afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden

  Meer informatie kunt u vinden in het Handboek Kabels en Leidingen (pdf, 0,5 MB) van de regio Noord-Veluwe. Het Handboek is van toepassing voor iedereen die kabels en/of leidingen beheert, exploiteert, of kabels en/of leidingen wil aanleggen, onderhouden, wijzigen en/of verwijderen.

  Instemmingsbesluit of melding

  Voor werken met een tracé langer dan 25 meter vraagt u een instemmingsbesluit aan. Voor werken korter dan 25 meter of graven van een lasgat kan worden volstaan met een melding. Voor een calamiteit is ook een melding (achteraf) nodig. Voor het in behandeling nemen van uw aanvragen/meldingen brengt de gemeente Harderwijk leges in rekening.

 • Wat heb ik nodig?

  1. Een uitvoeringsplan met daarin opgenomen;

  • Volledige en duidelijk leesbare tekeningen van het gewenste tracé
   Schaal 1:500 (inclusief straatnamen en lengtes van de kabels en leidingen);
  • Opgave van eventuele objecten die bij uitvoering van de werkzaamheden worden geplaatst (incl. situering ervan)
  • Beschrijving van maatregelen voor bereikbaarheid en bescherming van de aanwezige kabels en leidingen
  • Omschrijving van eventuele opbrekingen van de verhardingen
  • Het verkeersplan conform CROW-richtlijn 96b
  • Maatregelen ter bescherming van de openbare voorzieningen (bomen etc.).
  • Maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid.

  2. Planning van het gehele werk inclusief de faseringen en de werkvolgordes.

  Voor informatie over dit product kunt u contact opnemen met onze servicelijn Snel Herstel, tel. 0341 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.