Kadastrale informatie

  • Samenvatting

    Het Kadaster verzamelt gegevens over (eigendoms)grenzen van een perceel, erfpacht, hypotheken en beslagen. Kadastrale informatie vraagt u op bij het Kadaster.