Nood(nacht)opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

 • Samenvatting

  Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen bieden wij nood(nacht)opvang. 

  Gaat uw kind voor het eerst naar een kinderdagverblijf? Vul alvast onderstaand vragenformulier voor de noodopvang in. Neem dit ingevulde formulier mee bij het eerste bezoek aan de kinderopvangorganisatie.

  Feestdagen

  De komende weken krijgen we nog te maken met 2 feestdagen, namelijk 21 mei (Hemelvaartsdag) en 1 juni (2de pinksterdag). Zowel met Hemelvaartsdag als op 2de pinksterdag is er alleen noodopvang bij Prokino. Wilt u gebruik maken van de noodopvang op (één) van deze dagen, neem dan bij voorkeur per email contact op met Prokino: harderwijkermelo@prokino.nl
   

  Voor de noodopvang kunt u terecht bij de volgende organisaties:

  • Prokino - locaties De Kleine Wereld inclusief BSO Spetters, BSO bij de Alfons Ariens (Stadsweiden), BSO de Blikvanger (Drielanden) , BSO  Kunstkids (Vondellaan). Aanmelden via harderwijkermelo@prokino.nl                       
  • Doomijn - locatie Tonselsedreef (basisschool de Triangel), Flevoweg (basisschool Dok19)
   Biezenplein (basisschool het Startblok) Aanmelden via afdeling klantadvies, tel. 038-4214521
  • Violinde - locatie Vliepad 1 (basisschool Valentijn). Aanmelden via tel. 0341 – 820 207           
  • Eigen & Wijzer - locatie Speelweide (Hoefbladmeen 1a). Aanmelden via tel. 035 - 58 26 035 (8.00 - 22.00 uur) of via planning@eigen-en-wijzer.nl
  • Prinsen & Prinsessen - locatie Stationslaan 121. Aanmelden via tel. 0341 – 239 030
  • Kindergarden - locatie Bazuindreef 87. Aanmelden via 0341 – 204 729
  • Kleine-Ikke - locatie: Melis Stokelaan 93. Aanmelden kan via tel. 0341 – 754 838 of via info@kleine-ikke.nl
  • Welkom Kind (gastouders) - tel. 0341 – 410 242
  • ViaViela (gastouders) - tel. 06 – 47 04 95 85
  • Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk, tel. 0341 – 460 183

  Vragen

  Voor uw vragen over deze nood(nacht)opvang kunt u ook contact opnemen met de gemeente Harderwijk: tel. 0341 – 411 911. (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

 • Aanvullende informatie

  Kunnen mijn kinderen naar school?

  Sinds 11 mei zijn de basisscholen weer open. Zij halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken. Daarbij kunnen dus verschillen tussen scholen ontstaan. De scholen informeren ouders hierover.

  Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders met een cruciaal/vitaal beroep. Voor deze kinderen is er wel volledige opvang in de school, zodat hun ouders kunnen blijven werken.

  Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen, mogen sowieso niet naar school. Zij moeten thuis blijven.

  Voor zover dat kan, moet er tussen leraren en leerlingen 1,5 meter afstand worden gehouden. Voor vragen over de opvang kunt u contact opnemen met uw school.

  Vanaf wanneer gaat de buitenschoolse opvang weer open

  Buitenschoolse opvang volgt de basisscholen en is dus open sinds 11 mei 2020. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, doen dat op de dagen dat ze ook naar de basisschool gaan.

  Is de kinderopvang open?

  De kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en gastouders voor kinderen van 0 tot 12 zijn regulier open sinds 11 mei 2020. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor opvangpersoneel en kinderen nog steeds: blijf thuis.

  Voor vragen over de opvang kunt u contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie.

  Ik maak tot nu toe geen gebruik van kinderopvang. Kunnen mijn kinderen naar de noodopvang?

  De noodopvang is beschikbaar voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen.

  U kunt zelf informeren of de opvang van uw voorkeur de mogelijkheid tot noodopvang biedt. Momenteel bieden bijna alle opvangen noodopvang. 

  Maakt u voor het eerst gebruik van kinderopvang, vul dan het aanvraagformulier voor de noodopvang alvast in en neem dit formulier mee bij uw eerste bezoek aan de opvang.

  Aanvraagformulier noodopvang cruciale beroepsgroepen (pdf, 160 kb)

  Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen/vitale processen

  Het uitgangspunt is dat ouders zelf in hun eigen kring opvang zoeken en regelen. Als dit niet mogelijk is kan gebruik worden gemaakt van de noodopvang.

  Doordeweeks kunnen kinderen overdag opgevangen worden in noodlocaties. Dit zijn scholen, kinderdagverblijven en gastouders waar kinderen gewend zijn naartoe te gaan. Het kan zijn dat er een locatie dicht is doordat er geen of weinig kinderen komen. Hier wordt u dan door de organisatie zelf over  geïnformeerd. Er wordt dan gekeken naar een andere oplossing.

  In het weekend en buiten de gebruikelijke reguliere opvangtijden (oftewel ’s avonds en ’s nachts) wordt noodopvang aangeboden door Prokino. De locatie van De Kleine Wereld op het Kruithuis 2a is ingericht voor deze 24-uurs noodopvang. U kunt zich tijdens kantooruren rechtstreeks bij Prokino melden voor deze noodopvang via tel. 0341 – 427249 of per mail via harderwijkermelo@prokino.nl.

  Is er (nood)opvang voor kinderen in kwetsbare (thuis-)situaties?

  Scholen en kinderopvang proberen zoveel mogelijk zelf oplossingen te bedenken voor deze kinderen. Is er meer nodig? Dan neemt de school contact op met het CJG. Het CJG bepaald dan in overleg of deze kinderen toch op school opgevangen kunnen worden.

  Andere vragen?

  Staat uw vraag en niet tussen, neem dan contact op met de gemeente. We zijn tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar via (0341) 411 911.