Noodopvang voor kinderen van zorgmedewerkers

  • Samenvatting

    Bent u werkzaam in de zorg en heeft u noodopvang nodig in de avond, nacht en/of het weekend, neem dan contact op met de gemeente via (0341) 411 911.  De noodopvang is beschikbaar voor medewerkers van ziekenhuizen, in de verpleging, verzorging en thuiszorg. En voor ambulancezorg en ondersteunend personeel zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen en voor militaire artsen en geneeskundigen.