Omgevingsvergunning strijdig gebruik

 • Samenvatting

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren. 

  U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket

  In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

  Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

 • Wat moet ik doen?

  Vignet DigiDNeem altijd eerst contact op met de gemeente om te kijken of het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. Wanneer blijkt dat u een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig heeft, kunt u deze aanvragen via Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning.

  Soms hebt u ook voor een andere activiteit een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen op een plek met een groenbestemming. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig omdat u bouwt, en omdat u in strijd met de groenbestemming bouwt. In dat geval hoeft u de omgevingsvergunning maar 1 keer aan te vragen.

 • Hoe werkt het?

  Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien welke ruimtelijke plannen gelden voor uw locatie. U kunt de plannen ook inzien bij de gemeente.

  De gemeente legt voor elk gebied een bestemmingsplan vast. Hierin staat voor welk doel de gebieden gebruikt mogen worden. Zo heeft een bestemmingsplan voor een woongebied de bestemming ‘wonen’. Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning, dan is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan. U hebt dan een wijziging van het bestemmingsplan of het omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig om het gebouw te mogen gebruiken voor dit andere doel.

 • Aanvullende informatie

  Bij een gewone aanvraag beslist de gemeente binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

  Voor complexe aanvragen (zoals een omgevingsvergunning strijdig gebruik) geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.