Omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een bijgebouw op het achtererf.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct online indienen met uw DigiD inlogcode.
  Als bedrijf kunt u de aanvraag ook online indienen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.  U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

 • Hoe werkt het?

  U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor de volgende handelingen:

  • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (bouwvergunning))
  • het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde op grond van het bestemmingsplan (aanlegvergunning)
  • gebruik van een gebouw of perceel, niet volgens het bestemmingsplan (ontheffing bestemmingsplan)het brandveilig gebruiken van een bouwwerk (gebruiksvergunning)
  • het oprichten of veranderen van een inrichting (milieuvergunning)
  • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht of het slopen op grond van het bestemmingsplan (sloopvergunning)
  • het veranderen van een rijks- gemeentelijk monument , of het verbouwen of slopen van een rijks of gemeentelijk monument
  • het aanleggen van een weg
  • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
  • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord)
  • het kappen van een boom of weghalen van een houtopstand
 • Wat heb ik nodig?

  Het hangt af van uw bouwplan welke documenten en gegevens u nodig hebt. Bijvoorbeeld:

  • constructieberekening of constructieve tekening
  • plattegronden van de verdiepingen van het bouwwerk (schaal 1:100)
  • situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
  • tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
  • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
  • details over het uiterlijk van het bouwwerk

  Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie tonen.

 • Aanvullende informatie

  Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

  Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

  De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

  Andere vergunningen

  Soms hebt u voor uw geplande activiteiten een vergunning nodig die niet onder de omgevingsvergunning valt, zoals een watervergunning of evenementenvergunning. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

  Door de inwerkingtreding van de Wabo is de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid. Dit betekent dat u sommige verbouwingen in huis mag uitvoeren zonder dat u hiervoor een vergunning hebt. U kunt via het omgevingsloketonline een vergunningcheck doen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens

Maak een afspraak

Parkeren

Alle informatie

WOZ-waarde

Vraag uw WOZ-waarde op