Ondersteuning voor mantelzorgers

  • Samenvatting

    Mantelzorgers zorgen lange tijd en onbetaald voor een partner, ouder, kind of andere hulpbehoevende met een chronische ziekte of handicap. Mantelzorgers kunnen hulp of steun krijgen van Meerinzicht als dat nodig is. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Zie www.meerinzicht.nl