Onroerendezaakbelasting (OZB)

  • Samenvatting

    Onroerende-zaakbelasting (OZB) wordt uitgevoerd door Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Kijk voor meer informatie over onroerende-zaakbelasting op www.meerinzicht.nl.

    Naar de website van Meerinzicht