Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Samenvatting

  • u betaalt OZB als u eigenaar bent van een onroerende zaak, zoals een woning of bedrijfspand
  • hoeveel belasting u betaalt hangt af van de WOZ-waarde van de woning of het object
  • u betaalt ook OZB voor woningen in aanbouw
  • als u een woning huurt betaalt u geen OZB
  • u kunt uw OZB bekijken via mijnHarderwijk. U heeft DigiD nodig

  OZB bekijken via mijnHarderwijk »

 • Hoe werkt het?

  Maak bezwaar als u het niet eens bent met de OZB. U moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Dat kan online of schriftelijk:

  Woningen in aanbouw

  U betaalt ook OZB over onroerende zaken die u (nog) laat bouwen. Voor de belastingheffing is het niet van belang of u ook op een ander adres voor hetzelfde belastingjaar een aanslag OZB krijgt opgelegd.

  Woonarken en woonwagens kunnen ook als onroerende zaak worden aangemerkt. Ook als ze niet of soms verplaatst worden. Of ze OZB moeten betalen verschilt per gemeente. 

 • Wat kost het?

  Tarieven 2018

  • woningen–eigendom: 0,12345% van de vastgestelde taxatiewaarde
  • overige onroerende zaken – eigendom: 0,25040% van de vastgestelde taxatiewaarde
  • overige onroerende zaken – gebruik: 0,20101% van de vastgestelde taxatiewaarde

  Tarieven 2019

  Tarieven 2019 (in % van de gehele WOZ-waarde)  

  • Eigenaar woning: 0,11521%.
  • Eigenaar niet-woning: 0,25385%.
  • Gebruiker niet-woning: 0,20378%.