Planschade

 • Samenvatting

  • planschade is een tegemoetkoming als u schade lijdt door een planologische maatregel
  • een aanvraag kunt u indienen als de planologische wijziging definitief is
  • dit betekent dat er geen bezwaar en/of beroep meer loopt
  • vanaf het moment dat de planologische wijziging definitief is heeft u 5 jaar de tijd om een aanvraag in te dienen
  • deze termijn is wettelijk bepaald. Een dag te laat ingediend, betekent dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen
  • we raden u aan eerst contact op te nemen met de gemeente voordat u een aanvraag indient

  Neem contact op met de gemeente via (0341) 411 911

 • Hoe werkt het?

  Neem eerst contact op met de gemeente. Daarna kunt u een verzoek tot planschade indienen via het formulier tegemoetkoming planschade (pdf. 0,1MB). 

 • Wat kost het?

  € 300,-

  Dit is een drempelbedrag. Dit bedrag wordt terugbetaald als uw verzoek geheel of gedeeltelijk toegekend wordt.