Starterslening

  • Samenvatting

    De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van donderdag 7 januari 2016 besloten geen nieuw geld toe te voegen aan het budget voor startersleningen. Dat betekent dat er geen nieuwe startersleningen meer verstrekt kunnen worden. Uit een evaluatie blijkt dat het oorspronkelijke doel van de starterslening, namelijk de woningmarkt weer in beweging te krijgen, inmiddels is gehaald.