Starterslening

 • Samenvatting

  Wilt u binnenkort uw eerste woning kopen maar kunt u net niet genoeg hypotheek krijgen om de financiering rond te krijgen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een starterslening. De starterslening is een tweede hypotheek waarmee u het verschil overbrugt tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen.

  Wat houdt de Starterslening in?

  De eerste drie jaar betalen starters geen maandlasten voor hun Starterslening. De aflossing van de Starterslening wordt de eerste drie jaar ‘betaald’ uit een tweede leningdeel: de Combinatielening. De Starterslening bestaat daarom uit twee delen:

  1. de starterslening: dit leningdeel wordt annuïtair afgelost
  2. de combinatielening: bij  aanvang nihil en wordt elke maand verhoogd met de niet betaalde aflossing voor de starterslening

  Na het derde jaar begint u (in principe) met het betalen van rente en aflossing. Vanaf dat moment lost u beide leningdelen in gelijke mate af. Het SVn toetst na 3, 6, 10 en 15 jaar of u voldoende inkomen heeft om de maandlasten te betalen. Als dat niet het geval is, spreekt u een bedrag af dat maximaal haalbaar is.

  Meer informatie over de mogelijkheden van een hertoets vindt u op: www.svn.nl/hertoets.

  Na 30 jaar moet u de Starterslening volledig hebben afgelost. Lukt dat niet omdat uw inkomen dat niet toeliet, dan moet u de restschuld in één keer aflossen. In de praktijk betekent dit meestal dat u een nieuwe hypotheek moet afsluiten. Als u uw woning eerder verkoopt, lost u de Starterslening op dat moment in één keer af. 
  U kunt uw Starterslening altijd versneld  aflossen. Dat kost niks en u hoeft hierover geen boete te betalen. 

  Meer informatie over de starterslening vindt u in dit filmpje.

  Hoe hoog is de starterslening?

  Bestaande woning

  • Energielabel E t/m B - max. € 25.000,-
  • Energielabel A of hoger - max. € 30.000,-

  Nieuwbouwwoning

  • BENG of NOM - max. € 35.000,-
  • Ander energielabel - max. € 30.000,-

  Wat moet u verder weten over de Starterslening?

  • De Starterslening is een tweede hypotheek bij een reguliere hypotheek onder Nationale Hypotheek Garantie
  • De Starterslening wordt ook onder Nationale Hypotheek Garantie afgesloten. 
  • Het actuele rentetarief vindt u op de website van het SVn.
  • De looptijd van de Starterslening is 30 jaar
  • Bij nieuwbouw wordt de Starterslening gestort in een bouwdepot en wordt als eerste aangesproken voor de termijnen

  Kom ik in aanmerking voor een Starterslening?

  U kunt een Starterslening aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U wordt voor de eerste keer eigenaar van een koopwoning. Wanneer u de woning koopt samen met een partner geldt dat u geen van beide eerder eigenaar bent geweest van een woning. 
  • U gaat de woning waarvoor u een Starterslening aanvraagt zelf bewonen.
  • Op moment van aanvraag bent u maximaal 40 jaar oud. Wanneer u de woning koopt samen met een partner geldt die leeftijdseis voor een van beide aanvragers
  • U koopt een woning in één van onderstaande categorieën:
   • Een bestaande woning in de gemeente Harderwijk met een maximale koopprijs van € 250.000,- incl. verbeterkosten
   • Een nieuwbouwwoning in een door het college van B&W aangewezen project met een maximale koop- of aanneemsom van € 275.000,- incl. meerwerk. 

 • Wat moet ik doen?

  Hoe vraag ik een Starterslening aan?

  • U downloadt het aanvraagformulier (pdf, 53 KB) voor de Starterslening en stuurt dit formulier samen met de gevraagde stukken naar de gemeente.
  • Nadat wij uw aanvraag (compleet) hebben ontvangen, bepaalt de gemeente of u aan de voorwaarden voldoet. (Verordening Starterslening Gemeente Harderwijk)
  • De uitslag ontvangt u schriftelijk in de vorm van een toewijzings- of afwijzingsbesluit.  
  • Met een toewijzingsbesluit kunt u een lening aanvragen bij het SVn.
  • Het SVn voert een financiële toets uit.

  De gemeente wijst een aanvraag af wanneer:

  • Het budget niet toereikend is om uw aanvraag te honoreren
  • Uw aanvraag niet voldoet aan de bepalingen in de Verordening Starterslening

  Contact

  Heeft u vragen, bel dan met (0341) 411 911 of neem contact op via het online contactformulier.