Toekomstbestendig Wonen Lening

 • Samenvatting

  Soms is een investering nodig om uw woning voor te bereiden op de toekomst. Niet iedere woningeigenaar kan en wil daar zijn spaargeld voor aanspreken. In dat geval kan de Toekomstbestendig Wonen Lening uitkomst bieden. Met de Toekomstbestendig Wonen Lening, kunnen woningeigenaren tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen om hun woning te verbeteren. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden en aanvraagvoorwaarden.

  De lening

  De Toekomstbestendig Wonen Lening is een initiatief van de provincie Gelderland en wordt uitgevoerd door de gemeente Harderwijk en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Investeringen waar u een Toekomstbestendig Wonen Lening voor kunt afsluiten zijn o.a.: 

  • Duurzaamheidsmaatregelen zoals plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van uw woning
  • Het verwijderen van asbest uit uw woning of schuur
  • Woningaanpassingen die nodig zijn als u te maken krijgt met fysieke beperkingen

  Voor een uitgebreide lijst met maatregelen klikt u op de link. Voorwaarde is dat u altijd minimaal 1 duurzaamheidsmaatregel neemt. Kosten voor financieel advies, taxatie, afsluitkosten en notaris kunt u in de lening meefinancieren. 

  Voor wie

  De Toekomstbestendig Wonen Lening is bedoeld voor mensen die aan de volgende voorwaarden voldoen:   

  • U bent zelf of samen eigenaar van de woning
  • U woont zelf in de woning
  • Het gaat om een bestaande woning (dus geen nieuwbouw)
  • De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd of in uitvoering

  Drie manieren om te lenen

  U kunt kiezen uit drie verschillende leenvormen. Voor elk type lening gelden andere voorwaarden. Lees de voorwaarden goed door en kies een financieringsvorm die past bij uw persoonlijke situatie. Let op: geld lenen kost geld.     

  1. Consumptieve lening
  • Bij een consumptieve lening wordt geen onderpand gevestigd. Wel toetst de SVn of uw inkomen hoog genoeg is om de (extra) maandlasten te betalen. Een BKR-toets maakt deel uit van de kredietbeoordeling.  
  • Lees meer over de consumptieve lening onder aanvullende informatie, onderaan op deze pagina
  1. Hypothecaire lening
  • Anders dan bij een Consumptieve lening, geldt bij een Hypothecaire lening dat er een (extra) hypotheek wordt gevestigd op uw woning. Uw woning geldt in dat geval als extra zekerheid voor het aflossen van de hypotheek. Een hypotheek wordt altijd gevestigd via een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden.   
  • Lees meer over de hypothecaire lening onder aanvullende informatie, onderaan op deze pagina
  1. Verzilverlening
  • Dit type lening biedt specifieke voordelen voor oudere woningbezitters. Ook met een relatief bescheiden maandinkomen komt u in aanmerking voor deze lening als u overwaarde heeft opgebouwd op uw woning. Bij een Verzilverlening betaalt u geen maandelijkse aflossing en rente maar wordt uw schuld  in één keer afgelost bij de verkoop van uw woning. 
  • Lees meer over de verzilverlening onder aanvullende informatie, onderaan op deze pagina
  1. Maatwerklening (alleen wanneer u niet in aanmerking komt voor de voorgaande 3 opties)
  • Als u onderdeel bent van een grootschalig renovatieproject maar u komt niet in aanmerking voor één van bovenstaande financieringsvormen, kunt u een beroep doen op maatwerk. In dat geval betaalt u de eerste drie jaar alleen rente en geen aflossing. Vanaf het vierde jaar gaat u ook aflossing betalen, mits uw inkomenssituatie dat toelaat. Dit bepaalt de SVn aan de hand van een hertoets. 

  Een lening aanvragen?

  1. Download het aanvraagformulier (pdf, 107 KB).
  2. Vul het formulier in en stuur het ingevulde formulier samen met de achterliggende stukken naar de gemeente. Dit kan per post (naar Postbus 149, 3840 AC Harderwijk) of via de e-mail naar info@harderwijk.nl
  3. De gemeente controleert of uw aanvraag compleet is en of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. 
  4. U ontvangt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. 
  5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, krijgt u een toewijzingsbrief waarmee u een lening kunt aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De toewijzingsbrief is 8 weken geldig. Let erop dat u binnen die termijn een aanvraag indient bij het SVn. Als het SVn uw aanvraagt heeft ontvangen, heeft u nog drie maanden de tijd om uw aanvraag compleet te maken. 
  6. Het SVn controleert uw financiële situatie en bepaalt of u de aangevraagde lening verantwoord kunt afsluiten. 
  7. Als het SVn akkoord gaat met uw aanvraag, ontvangt u een offerte
  8. De lening gaat in zodra u de offerte ondertekent. Of in het geval van een hypothecaire lening; wanneer u bij de notaris bent geweest. 
  9. De lening wordt verstrekt in de vorm van een bouwdepot. Het geleende bedrag krijgt u dus niet in één keer op uw rekening gestort. In plaats daarvan levert u facturen in, die vanuit het depot worden betaald.  

  Let op

  • Als u uw woning gaat verbouwen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Of dit voor u geldt, kunt u controleren via het digitale Omgevingsloket
  • Om een Toekomstbestendig Wonen Lening aan te vragen heeft u i.i.g. nodig: 
   • Een planning van de werkzaamheden
   • Offerte(s) met daarin: 
    • Een omschrijving van de werkzaamheden
    • Een overzicht van de kosten:
     • Gebruikte materialen, aantallen en/of oppervlakten
     • Arbeidsuren
     • BTW-tarief (bij isolatie geldt een verlaagd BTW-tarief op arbeidskosten)
     • Opbrengst in de zin van isolatiewaarde, vermogen etc. ‘
  • Als u de werkzaamheden zelf uitvoert, neemt u in de offerte alleen materiaalkosten op

  Contact

  Heeft u nog vragen, bel dan met (0341) 411 911 of neem contact op via het online contactformulier.

 • Aanvullende informatie

  1. Consumptieve lening

  • Annuïtaire lening in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn 
  • Lening is mogelijk voor een bedrag tussen € 2.500,- en € 30.000,- 
  • Lening voor een bedrag tot € 50.000,- is mogelijk voor: 
   • volledig Nul op de Meter (NOM) en/of aardgasvrij
   • asbestsanering in combinatie met energiemaatregelen zoals dakisolatie of zonnepanelen 
  • Voor bedragen tot € 15.000,-, geldt een maximale looptijd van 10 jaar
  • Voor bedragen vanaf € 15.000,- geldt een maximale looptijd van 15 jaar
  • Rentepercentage is 1,6% (stavaza mei 2020)
  • Verstrekt vanuit een bouwdepot
  • Op moment van aanvragen bent u tussen 18 en 75 jaar oud
  • Geen afsluitkosten

  2. Hypothecaire lening

  • Annuïtaire hypotheek (woning als onderpand) in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn
  • Lening is mogelijk voor een bedrag tussen € 2.500,- en € 50.000,- 
  • Voor bedragen tot € 25.000,- geldt een maximale looptijd van 10 jaar
  • Voor bedragen vanaf 25.000,- geldt een maximale looptijd van 20 jaar
  • Bij een looptijd van 10 jaar is het rentepercentage 1,6% 
  • Bij een looptijd van 20 jaar is het rentepercentage 2,0%
  • Verstrekt in de vorm van een bouwdepot
  • Op moment van aanvragen bent u 18 jaar of ouder
  • De afsluitkosten zijn € 850

  3. Verzilverlening

  • Hypothecaire lening (woning als onderpand) in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Verzilverlening van SVn
  • Lenen is mogelijk voor een bedrag tussen € 2.500,- en € 50.000,-
  • De verzilverlening wordt verstrekt tot maximaal 80% van de WOZ waarde
  • Looptijd maximaal 75 jaar, rentevaste periode 40 jaar.
  • Rentepercentage is 1,7% 
  • Verstrekt in de vorm van een bouwdepot
  • Geen rente en aflossingsverplichting gedurende de looptijd. De hoofdsom met samengestelde rente is opeisbaar bij verkoop van de woning
  • Op moment van aanvragen bent u 58 jaar of ouder
  • Afsluitkosten € 475,-

  Voorwaarden van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’

  Bij de aanvraag dient u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

  • Bekend te zijn met de voorwaarden van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’;
  • Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door SVn zal worden uitgevoerd;
  • Bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken, wanneer aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke verordening niet wordt voldaan;
  • Dat de te treffen voorzieningen aan de woning zullen worden gerealiseerd overeenkomstig de in het aanvraagformulier bedoelde vergunningen;
  • Dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens de bouw- en/of monumentenvergunningen onherroepelijk zijn;
  • Dat de bij het aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
  • Ermee in te stemmen om – als daarom wordt verzocht – toegang te verlenen aan een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente),die belast is met controle.

  Nalezen