Verhuizen naar Nederland

 • Samenvatting

  Als u (opnieuw) in Nederland komt wonen:

  • moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Dat geldt voor alle gezinsleden die meeverhuizen.
  • maak bij voorkeur online een afspraak. 

  Afspraak maken »

  Als u korter dan 4 maanden in Nederland zult blijven:

 • Wat heb ik nodig?

  • geldig identiteitsbewijs.
  • paspoort of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • documenten van levensgebeurtenissen die tijdens uw verblijf in het buitenland hebben plaatsgevonden. Zoals een akte van huwelijk of geregistreerd partnerschap, erkenningsakte enzovoort. Als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgemaakt, heeft u een vertaling hiervan nodig die is opgemaakt door een beëdigde vertaler. Soms moeten deze documenten eerst gelegaliseerd worden in het land van herkomst.

  U gaat bij iemand inwonen of samenwonen

  U heeft schriftelijke toestemming (PDF, 0,1 MB) nodig van de hoofdbewoner van dat adres.

  U heeft een bewijs van uitschrijving nodig als u komt uit:

  • Aruba 
  • Sint Maarten
  • Curaçao
  • Bonaire
  • Saba
  • Sint Eustatius