Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Samenvatting

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):

  • is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor een (nieuwe) baan, stage, of functie in de samenleving
  • wordt ook wel “bewijs van goed gedrag” genoemd
  • is wettelijk verplicht voor sommige beroepen (bijvoorbeeld: onderwijzer, gastouder, taxichauffeur)
  • kan ook verplicht zijn voor vrijwilligerswerk, stage, een visum of voor het lidmaatschap van een schietvereniging
  • mag ook zonder wettelijke verplichting door een werkgever van u gevraagd worden
  • kost via de gemeente € 41,35. Bij voorkeur maakt u hiervoor eerst online een afspraak.
  • kost online via justis.nl € 33,85
  • is voor vrijwilligers vaak gratis (onder voorwaarden)
 • Wat heb ik nodig?

  Aanvragen via de gemeente:

  • een aanvraagformulier VOG NP voor personen (dit krijgt u meestal van uw werkgever of de instantie)
  • geldig legitimatiebewijs
  • contant geld of een pinpas
  • u vraagt de VOG persoonlijk aan (tenzij u iemand anders machtigt)
  • VOG voor emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning: het aanvraagformulier plus een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd

  Let op:

  Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn. In de meeste gevallen betekent dit dat zowel de aanvragende instantie als uzelf een deel van het formulier invult en ondertekent.

  Als u iemand anders machtigt:

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier (dit krijgt u meestal van uw werkgever of de instantie)
  • een ondertekende schriftelijke machtiging
  • een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde
  • (een kopie van) uw eigen legitimatiebewijs 
  • contant geld of een pinpas

  Digitaal aanvragen is mogelijk als:

  • de  aanvraag online is klaargezet door de organisatie die de VOG van u verlangt. Vraag uw organisatie of dit het geval is.
  • u bent ingeschreven als inwoner in de BRP van de gemeente waar u woont
  • u beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD
  • u kunt betalen via iDEAL
 • Aanvullende informatie

  De VOG voor natuurlijke personen

  • U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie
  • Alleen uzelf hoort of u een VOG krijgt. De werkgever of instantie kan uw strafblad niet inzien
  • binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht
  • Er is ook een Engelstalig aanvraagformulier VOG NP beschikbaar

  De VOG voor rechtspersonen (voor bedrijven en organisaties)

  • kan nodig zijn bij het afsluiten van een contract of om lid te worden van een brancheorganisatie
  • is niet voor  een zelfstandige zonder personeel (zzp'er). Deze moet een VOG voor natuurlijke personen aanvragen
  • moet schriftelijk bij Justis worden aangevraagd. U ontvangt binnen 8 weken bericht
  • moet aan Justis betaald worden via het rekeningnummer dat vermeld staat op het aanvraagformulier

  Aanvragen via Justis wanneer u niet staat ingeschreven in de BRP

  Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP), of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen

  De VOG RP kan worden aangevraagd door:

  • naamloze vennootschap (nv)
  • besloten vennootschap (bv)
  • stichting
  • vereniging
  • vennootschap onder firma (vof)
  • maatschap