Vrijwillige vuurwerkvrije zone

 • Samenvatting

  Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 houdt de gemeente Harderwijk een proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones. In een vrijwillige vuurwerkvrije zone maken buren onderling afspraken over het afsteken van vuurwerk. Als iemand zich tijdens de jaarwisseling niet aan de afspraken houdt, spreken de buurtbewoners diegene daarop aan.

  De gemeente en politie handhaven niet in een vrijwillige vuurwerkvrije zone. Om de buurt te ondersteunen stelt de gemeente borden ter beschikking om de vrijwillige vuurwerkvrije zone aan te geven. Daarnaast zijn er posters beschikbaar die buurtbewoners achter het raam kunnen hangen.

  Een aanvraag moet hieraan voldoen:

  • De initiatiefnemer toont met een handtekeningenlijst aan dat alle bewoners binnen de zone het initiatief ondersteunen.
  • ​De initiatiefnemer heeft het aanvraagformulier volledig ingevuld.
  • De initatiefnemer heeft omschreven welke afspraken met de bewoners binnen de zone zijn gemaakt.
  • De initiatiefnemer doet de aanvraag voor 1 december 2019.
 • Wat moet ik doen?

  Een van de buurtbewoners vraagt de vrijwillige vuurwerkvrije zone aan bij de gemeente. Dit kan via het online aanvraagformulier. Bij de aanvraag voegt u de ingevulde handtekeningenlijst toe.

  Verzamelen deelnemers

  De gemeente stelt alleen borden en posters ter beschikking als alle bewoners in de zone hieraan willen deelnemen. Het is dus verstandig om eerst voldoende deelnemers te verzamelen. Hiervoor hebben wij de volgende tips:

  • Maak afspraken met uw buren over het afsteken van vuurwerk.
  • Zorg dat iedereen in het gebied het eens is met de gemaakte afspraken. Dit is erg belangrijk om de vuurwerkvrije zone te doen slagen.
  • Zijn er bewoners die niet mee willen doen? Houd hier dan rekening mee en leg afspraken niet op. Respecteer andere meningen.
  • Steek gesprekken met buurtbewoners zo neutraal mogelijk in.
  • Het is ook mogelijk om een plek af te spreken waar juist wel vuurwerk afgestoken mag worden.

  Aanspreken overtreders

  Buurtbewoners die de vrijwillige vuurwerkvrije zone ondersteunen zijn zelf verantwoordelijk voor het
  aanspreken van overtreders. Hiervoor geven wij de volgende tips:

  • Loop rustig naar de persoon toe die het vuurwerk aan het afsteken is.
  • Blijf rustig om een emotionele reactie zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Wijs op de borden die de vrijwillige vuurwerkvrije zone aangeven.
  • Leg eventueel rustig uit waarom een vrijwillige vuurwerkvrije zone in dit gebied is.
  • Vraag netjes of de persoon wil stoppen met het afsteken van vuurwerk.
  • Voorkom escalatie en leg je bij de situatie neer als de persoon toch vuurwerk blijft afsteken.
 • Hoe werkt het?

  Een van de buurtbewoners vraagt de vrijwillige vuurwerkvrije zone aan bij de gemeente. De aanvraag voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone wordt beoordeeld aan de hand van de onderstaande voorwaarden:

  • De initiatiefnemer toont met een handtekeningenlijst aan dat alle bewoners binnen de zone het initiatief ondersteunen.
  • ​De initiatiefnemer heeft het aanvraagformulier volledig ingevuld.
  • De initatiefnemer heeft omschreven welke afspraken met de bewoners binnen de zone zijn gemaakt.
  • De initiatiefnemer doet de aanvraag voor 1 december 2019.

  Een medewerker van de gemeente laat u zo snel mogelijk weten of u kunt deelnemen aan de proef. Daarna wordt met u een afspraak gemaakt over het ophalen van de borden en posters.

  Ook voor de uitvoering is de initiatiefnemer gebonden aan een aantal voorwaarden. Voorwaarden voor uitvoering:

  • De borden worden uiterlijk 30 december opgehangen en verwijderd voor 3 januari.
  • De borden hangen niet op een plek waar zij het zicht op de openbare weg belemmeren voor auto’s, fietsers en voetgangers of gevaar veroorzaken.
  • De borden zijn opgehangen met tie-wraps aan lantarenpalen of verkeersborden zonder dat zij de zichtbaarheid van verkeersborden belemmeren.
  • De borden worden niet opgehangen aan bomen zodat ze gemakkelijk verwijderd kunnen worden zonder schade aan te richten.
  • Posters worden niet opgehangen aan de openbare weg.
  • De initiatiefnemer neemt deel aan een gesprek waarin het initiatief wordt geëvalueerd met de gemeente.
  • De borden worden weer ingeleverd bij de gemeente voor 18 januari.
 • Wat kost het?

  Een vrijwillige vuurwerkvrije zone kost u niks. De borden en posters worden gratis aan u ter beschikking gesteld.

 • Aanvullende informatie

  Na de jaarwisseling stuurt de gemeente een brief aan alle deelnemende adressen met de vraag om deel te nemen aan de evaluatie.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Veiligheid via 0341 411 911 of veiligheid@harderwijk.nl.