Structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk

De structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk is op 18 januari vastgesteld door de gemeenteraad. De structuurvisie is de ruimtelijke uitwerking van de eerde vastgestelde Strategienota Vitale Vakantieparken. De structuurvisie biedt mogelijkheden voor de verdere recreatieve ontwikkeling van kansrijke vakantieparken, maar geeft ook de randvoorwaarden en uitgangspunten voor transformatie voor niet-kansrijke parken.

De structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk ligt met ingang van 1 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de structuurvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, mw. N. van Keimpema, tel. 411911.

De Structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk (NL.IMRO.0243.SV00196-0002) kunt u ook raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).