Bestemmingsplan Tweelingstad – Graaf Ottolaan 5-11 onherroepelijk (02-07-2013)

Het bestemmingsplan Tweelingstad – Graaf Ottolaan 5-11 is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00072-0003) kunt u ook raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).