Bestemmingsplan Tweelingstad – Partiële herziening regels bedrijvenpark Sypel onherroepelijk (22-09-2017)

Het bestemmingsplan Tweelingstad – Partiële herziening regels Bedrijvenpark Sypel is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00185-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).