Ontwerpomgevingsvergunning Tweelingstad - Lichtmasten Sportcluster Slingerbos (25-07-2019)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van 8 lichtmasten voor het Sportcluster Slingerbos op het perceel Slingerbos 1.

De ontwerpomgevingsvergunning Tweelingstad – Lichtmasten Sportcluster Slingerbos ligt met ingang van 1 augustus gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel. 411911.

De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00249-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).