Veelgestelde vragen coronavirus

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen aan de gemeente over het coronavirus en de maatregelen. Als gemeente volgen wij de richtlijnen en opdrachten van de Rijksoverheid en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. We doen een dringend beroep op alle inwoners en organisaties om zich hier aan te houden.

Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0341 411 911. U kunt ook vragen stellen via WhatsApp, Twitter, Facebook of Instagram. 

Is het stadhuis open?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vragen wij u de contacten met de gemeente zoveel mogelijk digitaal of per e-mail te doen. Voor vragen zijn we bereikbaar via (0341) 411 911. 

U blijft welkom op het stadhuis voor zaken die niet kunnen wachten én spoed hebben. Dat kan alleen op afspraak. Bij de balie nemen wij voorzorgsmaatregelen. Denk aan desinfecteren van handen en pinautomaten. Wij vragen u met pin te betalen.

U kunt op afspraak terecht voor:

Aangepaste openingstijden (alleen op afspraak): tijdelijk is de Stadswinkel alleen geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag zijn we gesloten. 

Hoe helpt de gemeente mij?

De gemeente wil zoveel mogelijk de negatieve gevolgen van de coronacrisis beperken voor inwoners, organisaties en ondernemers. Daarom worden bijvoorbeeld belastingaanslagen uitgesteld. Veel betalingen van de gemeente aan personen/organisaties worden juist versneld uitgevoerd. Ook de huur van sportaccommodaties en gemeentelijke panden worden uitgesteld. En er wordt minder streng omgegaan met subsidieafspraken. Lees hier de exacte regelingen.

Hoe verloopt de handhaving?

Sinds 11 mei 2020 geldt een nieuwe noodverordening voor gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland de maatregelen te kunnen handhaven.Gemeenten, toezichthouders en politie kunnen optreden als mensen de richtlijn van ‘houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen’ niet naleven. Er volgen dan stevige boetes.

Gaan de raadsvergaderingen door?

Het is niet mogelijk om in het Huis van de Stad te vergaderen. Maar het s wel belangrijk dat het democratische proces van besluitvorming zoveel mogelijk doorgaat. Daarom vinden de vergaderingen van de raadscommissies en gemeenteraad plaats via video-vergaderen.

Vinden er nog huisbezoeken plaats (Sociaal Domein)?

Huisbezoeken vinden in principe niet meer plaats. De afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch gedaan of uitgesteld. AIs een huisbezoek echt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld bellen wij u vooraf om te vragen of u geen (milde) klachten heeft. Bij klachten kan het bezoek niet doorgaan. Uiteraard houden we de hygiëne maatregelen in acht en vragen we u dat ook te doen.

Is er nog een inloopspreekuur (Sociaal Domein)?

Nee, de baliediensten en inloopspreekuren Voor Sociaal Domein zijn gesloten. Telefonisch zijn we nog wel bereikbaar. Wellicht is de bereikbaarheid minder goed dan u van ons gewend bent. We vragen uw begrip hiervoor.

Worden uitkeringen op tijd betaald?

Ja, de cruciale taken van de gemeente blijven uitgevoerd. De betalingen van de uitkeringen worden volgens de bestaande planning gedaan.

Blijft er ondersteuning vanuit de WMO (zoals schoonmaakhulp)?

De ondersteuning gaat zoveel mogelijk door. De aanbieder van de ondersteuning zal haar klanten informeren over eventuele veranderingen in de hulp die zij bieden. Bij vragen kunt u terecht bij de aanbieder van uw zorg.

Welke maatregelen worden getroffen bij uitvaarten?

Bij uitvaartplechtigheden mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Dat geldt ook voor een condoleance en plechtigheid. Dit is de landelijke richtlijn. Kijk voor meer informatie op de website van de branchevereniging voor de uitvaart.

Kan ik nog trouwen in Harderwijk?

Ja, u kunt nog trouwen in Harderwijk. Wij houden ons daarbij aan de gestelde maatregelen van maximaal 30 personen. Per bruidspaar worden de opties en maatregelen besproken.

Is de gemeentewerf/milieustraat geopend?

Ja, de gemeentewerf, Snel Herstel en de milieustraat zijn bereikbaar en open.

Wel worden de werkzaamheden geprioriteerd omdat niet alle collega’s in dienst kunnen zijn. Sommigen zijn ziek of hebben zorgtaken. Dat betekent dat spoedeisende meldingen voorrang hebben.

Wordt het afval opgehaald?

Ja, de afvalcontainers worden geleegd volgens het bestaande rooster. Er is geen inzameling op afroep van klein chemisch afval (kca). De chauffeurs van Remondis halen het klein chemisch afval niet meer aan de deur op. Het kca kan nog wel gebracht worden naar het depot op het Milieupark aan de Daltonstraat 23.

Ik ben ondernemer. Wat kunnen de rijksoverheid en gemeente voor mij betekenen?

De gemeente wil zoveel mogelijk de negatieve gevolgen van de coronacrisis beperken voor inwoners, organisaties en ondernemers. Daarom worden bijvoorbeeld belastingaanslagen uitgesteld. Veel betalingen van de gemeente worden juist versneld uitgevoerd. En er wordt minder streng omgegaan met subsidieafspraken. Lees de exacte regelingen

Kijk hier voor informatie van de gemeente Harderwijk over dit onderwerp. De rijksoverheid heeft ook informatie beschikbaar gesteld: zie veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers.

U kunt uw vraag telefonisch stellen aan de rijksoverheid via het telefoonnummer 1400. Dit kan op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur. U betaalt voor dit nummer alleen de gebruikelijke belkosten.

Het ministerie heeft de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen via Meerinzicht www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Ik ben ondernemer, wat wordt er van mij verwacht?

De gemeente Harderwijk vraagt alle ondernemers om de maatregelen met betrekking tot het coronavirus op te volgen. Lees hier informatie voor recreatieondernemers

Kan de markt doorgaan?

Markten mogen doorgaan omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Er gelden wel extra maatregelen. Eten en drinken kunt u niet ter plekke gebruiken, maar alleen afhalen. Houd rekening met 1,5 afstand en blijf thuis met verkoudheidsklachten en koorts.

Ik zie dat mensen zich niet aan de maatregelen houden. Wat kan de gemeente/ik doen?

We volgen als gemeente de maatregelen en richtlijnen van de rijksoverheid. Op openbare plekken handhaaft de gemeente de maatregelen. Op niet openbare locaties is de eigenaar/bedrijfsleider/vereniging etc. zelf verantwoordelijk klanten aan te spreken op hun gedrag. Als de richtlijnen op grote schaal niet worden nageleefd, kunt u in alle gevallen de politie bellen (0900 8844).

De school is gedeeltelijk dicht, maar ik kan geen opvang regelen. Wat moet ik doen?

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen bieden wij nood(nacht)opvang. Deze opvang is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar voor deze kinderen en vindt plaats op scholen en via kinderdagopvang. Zie Nood(nacht)opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen.  

Ik wil graag helpen, wat kan ik doen?

In deze lastige tijd is het belangrijk dat we goed naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. De gemeente moedigt het van harte aan als u vrijwilligerswerk wilt doen. De initiatieven in Harderwijk worden gecoördineerd door welzijnsorganisatie Zorgdat. Een voorbeeld van een initiatief dat zij begeleiden is de boodschappenservice. U kunt uw initiatief of hulp telefonisch bij hen aanmelden: 0341 434 656. 

Is er ook informatie in andere talen beschikbaar?

Ja, er is informatie over het coronavirus en de getroffen maatregelen in het Turks, Tigrinya (o.a. Eritrea en Ethiopië), Engels en Arabisch. Hier vindt u voorlichtingsmateriaal in het Engels, Spaans, Arabisch, Papiaments, Pools en Turks.

Er is informatie beschikbaar:

Ik vermoed/heb te maken met huiselijk geweld, wat kan ik doen?

We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Maak je je zorgen om iemand? Lees meer over wat jij in zo'n situatie kunt doen.

Wilt u uw verhaal even kwijt of maakt u zich zorgen?

Hulp nodig? Zoek contact! Een luisterend oor bij angst, eenzaamheid, zorgen: bel de Luisterlijn (24/7 bereikbaar): 0900-0767 (normaal tarief). Chatten kan ook via www.deluisterlijn.nl.

  • Voor (praktische) hulpvragen: Rode Kruis Hulplijn: 070-4455 888
  • Voor (medische) vragen en voor richtlijnen: RIVM: 0800-1351
  • Voor online en digitale vragen: Helpdesk Welkom Online: 088-344 2000

Overige vragen

Voor overige vragen en actueel nieuws, kijk op: