Hoe kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

logo DigiDEen bezwaarschrift kunt u digitaal via het formulier bezwaarschrift (WOZ)-aanslag digitaal indienen op de gemeentelijke site www.harderwijk.nl/belastingen indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Dit moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet zijn ingediend.

Ook is het mogelijk om schriftelijk bezwaar in te dienen. Dit moet dan gestuurd worden aan de heffingsambtenaar Meerinzicht, Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk. U moet het bezwaarschrift ondertekenen en ten minste voorzien van: uw naam en adres, telefoonnummer, het aanslagnummer, de dagtekening en de reden van uw bezwaar en eventueel uw e-mailadres. Als u het bezwaarschrift door een ander laat indienen, zorg er dan voor dat u de persoon machtigt. De machtiging moet u met het bezwaarschrift meesturen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betalen niet op.