Verkeersveiligheidplan (VVP)

Wij werken aan een verkeersveilige stad. Volgens het vastgestelde Verkeersveiligheidplan (VVP)  zijn er ongeveer 100 verkeersonveilige situaties. Die situaties worden zoveel mogelijk aangepakt waarbij de onveiligste situaties natuurlijk eerst aanpakken. We houden ook rekening met wensen van bewoners maar ook met de adviezen van politie en verkeersdeskundigheden.