Bestemmingsplan Partiële herziening Waterfront-Zuid Boulevard-West onherroepelijk (26-09-2012)

Het bestemmingsplan Partiële herziening Waterfront-Zuid Boulevard-West is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00079-0003)kunt u ook raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).