Bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost onherroepelijk (29-12-2011)

Het bestemmingsplan “Waterfront-Zuid Boulevard-Oost” is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00055-0004) is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).