Bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West onherroepelijk (01-03-2012)

Het bestemmingsplan “Waterfront-Zuid Boulevard-West” is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00021-0002) is ook in te zin op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).