Bestemmingsplan Waterfront-Zuid De Bakens onherroepelijk (14-03-2012)

Het bestemmingsplan “Waterfront-Zuid De Bakens” is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00067-0004) is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).