Bestemmingsplan Waterfront-Zuid - Partiële herziening Boothuizen onherroepelijk (23-09-2015)

Het bestemmingsplan Waterfront-Zuid, Partiële herziening Boothuizen is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00143-0002) kunt u ook raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).