Eindverslag inspraak bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades (06-02-2020)

Burgemeester en wethouders hebben op 4 februari het eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades vastgesteld. Dit eindverslag ligt met ingang van 13 februari gedurende 6 weken ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Informatie: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411911.