Omgevingsvergunning Waterfront - Knarweg 2, 4 en 6 (16-10-2014)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een havenkantoor, woonhuis en clubgebouw, alsmede voor het mogelijk maken van een kantine– c.q. horecafunctie in het clubgebouw, op het terrein van de nieuw te realiseren jachthaven De Knar aan de Knarweg in het Waterfront.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00134-0002) kunt u ook raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).