Omgevingsvergunning Waterfront-Zuid - Appartementen WSB en Bakens (16-05-2018)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van twee appartementencomplexen met ieder 10 appartementen op de hoek van deelplan de Bakens en deelplan Watersportboulevard (WSB). Het plangebied is globaal gelegen ten zuiden van de N302 nabij de rotonde Flevoweg-Vuurtorenweg (tussen de percelen Vuurbaak 11 en 18 en Noorderhoofd 41 en 39). Informatie: domein Ruimte, dhr. F. de Klonia, tel 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00216-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).