Ontwerp wijzigingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens (25-07-2019)

Met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Waterstad maakt het ontwerp wijzigingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens de realisatie van een woongebouw bestaande uit maisonnettes, appartementen en studio's op de locatie Kop van de Bakens mogelijk. De locatie is globaal gelegen tussen de N302, Noorderhoofd en jachthaven De Knar. Dit wijzigingsplan dient in samenhang met het uitwerkingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens (NL.IMRO.0243.UP00230-0001) te worden gelezen

Het ontwerp wijzigingsplan ligt met ingang van 1augustus gedurende 6 weken voor belanghebbenden ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00231-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).