Uitwerkingsplan De Eilanden onherroepelijk (01-06-2011)

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 25 mei 2011 uitspraak gedaan inzake het ingediende beroep tegen het vaststellingsbesluit van het uitwerkingsplan “De Eilanden”. Met deze uitspraak is het besluit tot vaststelling vernietigd waarbij is bepaald dat de rechtsgevolgen van dat besluit geheel in stand blijven. Het uitwerkingsplan “De Eilanden” is met deze uitspraak onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.02430000UP00010-) is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl