Wijzigingsplan Waterfront Noord II - Geluidzoneringsplichtige inrichtingen onherroepelijk (19-01-2012)

Het wijzigingsplan “Waterfront Noord II - Geluidzoneringsplichtige inrichtingen” is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00066-0004) is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).