Wijzigingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens onherroepelijk (20-12-2019)

Het wijzigingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens is onherroepelijk. Dit wijzigingsplan dient in samenhang met het uitwerkingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens (NL.IMRO.0243.UP00230-0002) te worden gelezen.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00231-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).