Wijkboa

Een Boa is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar die onder andere strafbare feiten opspoort binnen het gebied van de zogenaamde kleine ergernissen. Daarnaast is de wijkboa de ogen en de oren in de wijk van de gemeente en politie. De wijkboa valt dan onder het Stadsbedrijf van de gemeente Harderwijk en werkt veelvuldig samen met onder andere de wijkbeheerders, wijkagent en de wijkmanager. De wijkboa heeft in de wijk taken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Dit laatste meestal onder de regie van de desbetreffende wijkagent.

De wijkboa coördineert en zet acties uit van binnengekomen klachten en problemen over de leefbaarheid in de wijk.

Taken wijkboa

 • parkeeroverlast (ook caravans en aanhangwagens)
 • verkeersveiligheid
 • fietswrakken en weesfietsen
 • hondenpoep, aanlijngebod honden
 • aanbieden van huishoudelijk afval
 • opslag (huishoudelijke) afvalstoffen
 • (illegaal) gebruik gemeentegrond
 • overlast en baldadigheid
 • jeugdoverlast

Wie zijn de wijkboa’s

Verschillende wijken hebben wijkboa's.

Stadsdennen en Wittenhagen

 • H. Koc
 • J. Lourens

Binnenstad

 • M. Timmer
 • R. Eekhof

Stadsweiden en Drielanden

 • G. Mondria
 • T. Harren

Lorentz en Hierden

 • R. Hinse
 • E. Berentse

Zeebuurt, Frankrijk en Waterfront

 • L. Dresseleers
 • R.Hinse

Tweelingstad, Veldkamp en Slingerbos

 • A. Ahmed
 • M. ter Mors

Buitengebied boswachterij

 • G. van Boven
 • E. Berentse

Contact

Meldingen voor de wijkboa tijdens kantooruren via Snel Herstel. Buiten kantooruren kunt u spoedeisende meldingen doorgeven via politiemeldkamer (0900-8844).