Bestemmingsplan Zeebuurt 2012 onherroepelijk (01-10-2012)

Het bestemmingsplan Zeebuurt 2012 is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00051-0004) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).