Omgevingsvergunning Zeebuurt - Haaksepad 1 (16-05-2019)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de voor de realisatie van 8 appartementen op het perceel Haaksepad 1 te Harderwijk.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00239-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).