Omgevingsvergunning Zeebuurt - McDonalds (29-09-2016)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een Mc Donalds restaurant. Het gaat om het perceel gelegen op de hoek van de Burgemeester de Meesterstraat en de Knardijk. De ontwikkeling maakt deel uit van de totale herontwikkeling van het gebied De Harder. Informatie: domein Ruimte, dhr. M. den Braven, tel 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00172-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).