Bezwaar maken

  • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente?
  • Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit per post bezwaar maken.