Commissie bezwaarschriften

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften Harderwijk-Zeewolde adviseert het college van B&W over bezwaarschriften. De commissie behandelt alle bezwaarschriften, uitgezonderd bezwaarschriften op het gebied van personele zaken, onroerendezaakbelasting, rioolrecht en overige gemeentelijke belastingen.

Hoorzitting

  • In principe hoort de commissie bezwaarschriften de indiener van een bezwaarschrift altijd in een hoorzitting.
  • De hoorzittingen zijn 2 keer per maand op dinsdag om 18.00 uur in het Stadhuis. Er is maximaal een half uur tijd per bezwaarschrift.
  • Van de hoorzitting wordt op verzoek een verslag gemaakt.
  • Soms is er geen hoorzitting, bijvoorbeeld als het bezwaarschrift buiten de termijn van 6 weken is binnengekomen en een hoorzitting niets toevoegt aan het bezwaarschrift.

Agenda hoorzitting 29 september

De voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie maakt bekend, dat de commissie op 29 september  2020, aanvang 18.00 uur, een hoorzitting houdt in het gemeentehuis van Harderwijk.

  • opening
  • Hoorzitting 18.00 uur: Bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning

De stukken die betrekking hebben op dit bezwaarschrift, liggen - voor zover zij openbaar zijn - met ingang van 22 september tot met 29 september 2020 (van 9.00 uur tot 12.30 uur) voor belanghebbenden  ter inzage bij het secretariaat.

Voor inzage van de stukken en voor overige vragen over de agenda vragen wij u contact op te nemen met de secretaris van de commissie, mw. P.V. de Lijster. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag via het nummer 085-1108125 en per mail via secretariaatbezwaarschriften@zeewolde.nl.

Bent u van plan om een hoorzitting bij te wonen, dan is het verstandig om vooraf contact op te nemen met de secretaris, omdat er door de coronacrisis beperkte ruimte is in het gemeentehuis en er na de publicatie nog wijzigingen in de agenda kunnen zijn.

Zie ook