Commissie bezwaarschriften

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften Harderwijk-Zeewolde adviseert het college van B&W over bezwaarschriften. De commissie behandelt alle bezwaarschriften, uitgezonderd bezwaarschriften op het gebied van personele zaken, onroerendezaakbelasting, rioolrecht en overige gemeentelijke belastingen.

Hoorzitting

  • In principe hoort de commissie bezwaarschriften de indiener van een bezwaarschrift altijd in een hoorzitting.
  • De hoorzittingen zijn 2 keer per maand op dinsdag om 18.00 uur in het Stadhuis. Er is maximaal een half uur tijd per bezwaarschrift.
  • Van de hoorzitting wordt op verzoek een verslag gemaakt.
  • Soms is er geen hoorzitting, bijvoorbeeld als het bezwaarschrift buiten de termijn van 6 weken is binnengekomen en een hoorzitting niets toevoegt aan het bezwaarschrift.

Zie ook