Gemeente aansprakelijk stellen

 • Hebt u schade of bent u gewond geraakt door de schuld van de gemeente? Dan kunt u per brief of per e-mail een schadeclaim indienen.
 • Bent u verzekerd, meld de schade dan bij uw eigen verzekeraar. Die regelt het dan verder met de gemeente.
 • Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in.
 • Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

Zelf een schade melden

Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

 • Omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd).
 • Waarom u de gemeente aansprakelijk stelt.
 • Omschrijving van de schade.
 • Het schadebedrag.
 • Namen van specialisten die uw schade hebben bekeken.
 • Uw naam, adres en telefoonnummer.
 • Het rekeningnummer (IBAN) waarop de gemeente een eventuele schadevergoeding kan storten.

Bewijsstukken die u meestuurt:

 • Bewijs van de opgelopen schade. 
 • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie.
 • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond. Bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk.
 • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring. 
 • Eventueel foto's. 

De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht.