In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  • De gemeente moet binnen een vastgestelde termijn een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar voor bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of uitkering.
  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u de gemeente in gebreke stellen. U vraagt de gemeente binnen 2 weken alsnog te beslissen.
  • Doet de gemeente dit niet, dan hebt u recht op een vergoeding (dit heet een dwangsom).
  • Dit regelt u via het formulier ingebrekestelling van de Rijksoverheid. U stuurt het ingevulde, ondertekende formulier naar de gemeente.