Informatie opvragen over beleid of besluiten (Who-verzoek of wob-verzoek)

  • Informatie over het beleid en de besluiten van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn.
  • De gemeente informeert u hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.
  • Wilt u informatie over gemeentelijke beleid dat nog niet openbaar is, dien dan een Wob-verzoek in. Wilt u de informatie hergebruiken, dan dient u een Who-verzoek in.
  • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Zie ook